• آدرس : تهران- عباس آباد – خیابان سر افراز – کوچه هفتم – پلاک ۱۵ واحد ۲

  • تلفن :18-88500114-43381

  • فکس :۸۸۱۷۴877

  •  ایمیل : info@atf-ict.com

  • اسکایپ: paliz1980

  • فروشگاه: سیسکو شاپ

  • وب سایت :atf-ict.com